Nyheder

CALU ApS

CALU's primære ydelse er at fungere som regnskabschef for mindre og mellemstore virksomheder.

Formålet er herved at frigøre ressourcer for ledelsen samt at udvikle eksisterende forretningsgange og afrapportering. Vi har tillige et mangeårigt erfaringsgrundlag og kan fungere som daglig sparringspartner for ledelsen.

Vi har desuden kompetencer indenfor enkelte specialopgaver.

Almindeligt forekommende regnskabsfunktioner løses i mindre omfang.